Badania ksąg wieczystych

Badania ksiąg wieczystych:

Wykonujemy badania ksiąg wieczystych w przypadku występowania wszelkiego rodzaju niezgodności.

Zgłaszając badanie księgi wieczystej przygotuj następujące informacje i dokumenty:

- Obręb i numer ewidencyjny działki,
- Numer księgi wieczystej