Opracowania prawne, Mapy do zasiedzenia, Oprracowania do celów sądowych

Opracowanie prawne:

Opracowaniami prawnymi nazywa się opracowanie które służą do celów sądowych.

Najczęstszymi opracowaniami prawnymi są:

a)  mapy do zasiedzenia nieruchomości,
b)  mapy podziałowe do celów sądowych i tu najczęściej są to mapy do wyjścia ze współwłasności nieruchomości w przypadku kiedy współwłaścicieli nie mogą dojść do porozumienia, lub w przypadku kiedy taki podział jest niezgodny z przepisami odrębnymi i może być wykonany jedynie drogą sądową.
c) inne opracowania np. mapy nieruchomości wywłaszczonych.

Rzadko przyjmujemy zgłoszenia prac prawnych drogą telefoniczną, ze względu na skomplikowanie procesu i przepisów, w praktyce spotykam się z klientami w naszym biurze, w celu omówienie szczegółów wykonania pracy geodezyjnej, wyceniamy taką pracę i przystępujemy do działania.
W przypadku podziałów nieruchomości pobieramy zaliczki w wysokości 10% wartości usługi.