Niezgodne oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i dokumentach własności / księdze wieczystej

Niezgodne oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i dokumentach własności / księdze wieczystej

Sytuacja taka najczęściej ma miejsce podczas zakładania księgi wieczystej dla nieruchomości, dla których nie były prowadzone wcześniej księgi wieczyste, a numery działek i często powierzchnie na dokumentach własności są nie zgodne z numerami działek i powierzchniami w obecnej ewidencji gruntów i budynków, lub w przypadku starych ksiąg wieczystych, gdzie numery działek również są nie zgodne z numerami w obecnej ewidencji gruntów i budynków.

Praca geodety to sporządzenie tzw. Mapy do celów prawnych wraz z wykazem synchronizacyjnym określającym zasięg i numery ewidencyjne działek które odpowiadają działkom ujawnionym w dokumentach własności lub księdze wieczystej. Podczas tych czynności niezbędne jest również określenie przebiegu granic nieruchomości w trybie wyznaczenia granic lub ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej. Są to jedne z najtrudniejszych opracowań jakie wykonują geodeci i należy tu zaciągnąć języka i wybrać osobę z polecenia, aby mieć pewność, że dokumentacja ta będzie wykonana prawidłowo.