Słowniczek

Słowniczek napisany pod kontem maksymalnego uproszczenia pojęć aby zrozumiałe były dla osób które nigdy nie miały styczności z tymi pojęciami, nie są to precyzyjne pojęcia:

Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

- ( często nazywany: składnicą map, wydziałem geodezji) Jednym z zadań Powiatu jest prowadzenia mapy zasadniczej oraz ewidencyjnej. Najczęściej mówi się o składnicy map lub wydziale geodezji i kartografii (należy rozumieć to  jako to samo) Składnice map obejmują całe powiaty tzn.  prowadzi się w nich mapy z poszczególnych gmin / miast wchodzących w skład jednego powiatu znajdują się w jednym miejscu. Dla uproszczenia nazwijmy to że Wydziały geodezji i kartografii prowadzą mapy archiwalne, które aktualizowane są jedynie przez geodetów w przypadku wykonywania prac geodezyjnych.

Mapa zasadnicza:

- Jest to mapa na której znajdują się elementy ewidencji gruntów ( granice, użytki gruntowe, granice działek) oraz sytuacji (budynki, ogrodzenia, ulice chodniki itd. Oraz uzbrojenie podziemne).

Mapa ewidencyjna:

- Mapa obejmująca jedynie elementy ewidencji gruntów i budynków (granice powiatów, obrębów, działek, budynki, użytki gruntowe na działkach) map ta służy głównie do celów związanymi z obrotem nieruchomościami oraz aktualizacji ksiąg wieczystych.

Mapa archiwalna:

Udając się do wydziału geodezji i kartografii każdy może zamówić sobie odbitkę mapy zasadniczej i ewidencyjnej, odbitkę mapy zasadniczej nazywamy potocznie mapa archiwalną (mapa ta najczęściej nie jest zgodna ze stanem rzeczywistym – nie jest aktualna). Mapę archiwalna możemy wykorzystać do uzyskania np. warunków technicznych w przypadku chęci podłączenia mediów do działki (woda, gaz, kanalizacja, energia elektryczna), uzyskania warunków zabudowy, czy analizy zagospodarowania terenu pod kontem planowanej inwestycji.

Mapa do celów projektowych:

Mapę do celów projektowych wykonać może jedynie geodeta. Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej Geodeta otrzymuje z Ośrodka dokumentacji geodezyjnej opisana wyżej mapę archiwalną, z którą udaje się w teren dokonując jej aktualizacji. Aktualizacja obejmuje aktualność sytuacji, oraz elementów ewidencji gruntów i budynków. Na tak zaktualizowanej mapie nazywane mapą do celów projektowych możemy wykonywać projekty zagospodarowania terenu.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa:

Jest to potoczna nazwa mapy zasadniczej, związana w wcześniej obowiązującymi przepisami.

Ewidencja gruntów i budynków:

Bazy danych oraz mapa ewidencyjna elementów ewidencji gruntów i budynków