Tyczenie budynku

Tyczenie budynku:

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne tyczenia obiektów budowlanych podlegają zgłoszeniu do Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zgłaszając wykonanie wytyczenia budynku przygotuj następujące informacje i dokumenty:

- Decyzję o pozwoleniu na budowę,
- Projekt zagospodarowania działki (rysunek wykonany na mapie do celów projektowych),
-  Rzut parteru budynku
- Informację co tyczymy, po konsultacji z kierownikiem budowy (osie, obrys zewnętrzny itd.)
- obręb i numer ewidencyjny działki,

Dokumenty należy dostarczyć min 2 dni przed dniem wykonania tyczenia. Tyczenie obrysu zewnętrznego budynku nie ponosi za sobą żadnych przygotowań. Tyczenie osi konstrukcyjnych  przenosi się na ławy. Zwykle ławy stabilizowane są przez wykonawcę, a geodeta tyczy bezpośrednio na nich. Nasza firma stabilizuje także ławy za dodatkową opłatą.