Aktualizacje ewidencji gruntów budynków

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków:

W przypadku starszych nieruchomości często występuje konieczność dokonania aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących działki lub budynku. Najczęściej dowiadujemy się o tym podczas sprzedaży nieruchomości albo próby wzięcia kredytu. Najczęściej aktualizacji podlegają kartoteki budynków. Aktualizacji podlegają budynki które na przestrzeni lat były rozbudowane, albo których w ogóle nie ma ujawnionych w ewidencji.

Zgłaszając aktualizacja ewidencji gruntów i budynków przygotuj następujące informacje i dokumenty:

- Obręb i numer ewidencyjny działki,