Tyczenia i inwentaryzacje przyłączy, sieci uzbrojenia terenu

Tyczenia i inwentaryzację przyłączy:

Najczęściej w przypadku chęci podłączenia się do mediów należy wykonać projekt takiego przyłączenia. Kiedy mamy już projekt do zadań geodety należy wytyczyć takie przyłącza (tyczenie nie zawsze jest wymagane) oraz wykonać inwentaryzację przyłącza którą należy dostarczyć do właściwego zarządcy sieci w celu uzyskania pozwolenie na użytkowanie danej sieci.

Zgłaszając Inwentaryzację powykonawczą przyłącza przygotuj następujące informacje i dokumenty:

- Projekt zagospodarowania działki,
- Obręb i numer ewidencyjny działki,