Wznowienie, wyznaczanie, ustalanie granic, rozgraniczenia

Wyznaczanie punktów granicznych / wznowienie punktów granicznych  / ustalenie granic działki / rozgraniczenie:

Z procedurą wznowienia/wyznaczenia/ustalenia granic stykamy się chcemy ogrodzić działkę, lub ją sprzedać. Wymienione wyżej procedury prowadzą do jednego - oznaczenia na gruncie palikami lub w sposób trwały (stabilizacja punktów granicznych) granic działki.

Wyróżniamy kolejno procedury:

1. Wznowienie znaków granicznych – wznowić można jedynie znaki uprzedni stabilizowane, czyli takie które zostały zniszczone, przesunięte lub usunięte,
2. Wyznaczenie granic działki – wyznaczamy punkty graniczne które nigdy wcześniej nie były stabilizowane w terenie.
3. Jeżeli w ośrodku dokumentacji geodezyjnej nie ma dokumentów stwierdzających w sposób jednoznaczny przebieg granic naszych działek, wykonuje się ustalenie granic działek.
4. Rozgraniczenie możliwe jest jedynie w przypadku kiedy granice działek zostały wyznaczone przez geodetę, ale któraś ze stron się nie zgadza z nimi, lub w przypadku ustalenia granic działek, kiedy powstanie „granica sporna” – czyli właściciele nieruchomości nie zgadzają się co do przebiegu linii granicznych.


Zgłaszając wyznaczenie/wznowienie/ustalenie granic działki przygotuj następujące informacje i dokumenty:

- Obręb i numer ewidencyjny działki,
- ilość punktów granicznych – do wyceny,